Juridische bijstand  -  Legal Interim Management  -  Vertaling en Tolken       FR / NL

(0)475 44 08 62
(0)2 385 15 83
info@b-lex.be
Juridische bijstand

Contracten met uw leveranciers / klanten :
redactie, controle en analyse van allerhande contracten, algemene voorwaarden bijwerken;

Klachten / interne en externe conflicten :
buitengerechtelijke transactiemogelijkheden uitdenken en onderhandelen, dadingsovereenkomsten opstellen;

Geschillen :
opvolging en coördinatie, nut van vooropgestelde procedurestappen inschatten;

Corporate Governance :
opvolging van uw wettelijke verplichtingen (statuten, delegaties van bevoegdheden, officiële publicaties, algemene vergaderingen en raden van bestuur, vennootschapsregister);

Juridische organisatie van uw bedrijfsactiviteiten :
oprichting van vennootschappen, fusies, ontbindingen, vereffeningen, acquisities, desinvesteringen;

Notariële aktes :
voorbereiding, opvolging en coördinatie;

Allerhande advies en raad :
bestuurdersaansprakelijkheid, sectorale verplichtingen, specifieke werkovereenkomsten, distributiecontracten, prijsherziening enz.;

Administratieve dossiers :
indiening, opvolging, rechtzetting van uw vergunningen en erkenningen, relaties met overheden en publieke partners vergemakkelijken ;

Debiteurenbeheer.

B-LEX bvba,  Alsembergsesteenweg 403  -  1653 Dworp